Tour Hạ Long | Câu hỏi thường gặp về Du thuyền Âu Cơ

Đặt Phòng

  • Check-in Date:
  • Package:
  • No.of Cabins

Đăng ký nhận thông tin

Be the first to know our latest news and promotions!

Video

Ảnh đẹp du thuyền Âu Cơ

Nhận xét của khách hàng

Trên tàu

Q: Tôi nên tip cho cá nhân hay tập thể?

4/28/2012

A: Điều này là hoàn toàn tự nguyện và không bao gồm trong giá hành trình của bạn. Thay vì thể hiện sự cảm ơn đối với mỗi nhân viên, bạn có thể tip các nhân viên trên tàu vào ngày cuối cùng của hành trình. Thường là US$ 5 - $50 cho mỗi khách – tùy thuộc vào sự hài lòng của bạn. Tiền tip tập thể được chia đều cho tất cả các nhân viên. Tiền tip cho cá nhân tùy thuộc vào ý muốn của bạn.

Total Item 11 - Pages 3/3